19 tập đoàn, tổng công ty lãi trước thuế gần 100.000 tỷ đồng – Kinh Doanh--

Theo báo cáo của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổng doanh số hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty trong năm 2019 đạt gần 1,48 triệu tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch được giao và tăng 6,4% so với năm 2018. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng đầu khi cùng đạt gần 400.000 tỷ đồng doanh thu, tăng lần lượt 16,9% và 14,5%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt gần 100.000 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm nhưng thấp hơn gần 10% so với năm 2018, trong đó chỉ 10/19 đơn vị tăng lợi nhuận. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đạt 7.100 tỷ đồng doanh thu trước thuế, tăng 10,1%. Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng, tăng 30,6%. Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Dầu khí doanh thu tăng cao nhưng doanh thu chỉ đạt hơn 43.800 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2018. 

Tổng số tiền nộp ngân sách của các tập đoàn, tổng công ty đạt hơn 221.000 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. Trong đó, PVN đứng đầu với trên 88.000 tỷ đồng, tăng 50,4%; Petrolimex đạt 41.200 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp do Siêu ủy ban làm đại diện nắm giữ đạt hơn 2,2 tỷ USD, chủ yếu là gạo, cao su, alumina, thuốc lá và than.

Tăng trưởng doanh thu cao, song mọi thứ các tập đoàn, tổng công ty đều không kết thúc tiêu chuẩn kế hoạch về đầu tư phát triển năm 2019. EVN đứng đầu về tỷ suất kết thúc kế hoạch mới đạt 95,8%, giá trị đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Một số tập đoàn, tổng công ty đạt tỷ lệ xong xuôi trên 90% như Petrolimex đạt 94% kế hoạch, TKV đạt 92% kế hoạch. 

Minh Sơn

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--