4 trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ trong năm 2020--

Tuy người dùng đất (người bán, người tặng cho) có đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 nhưng người mua, người nhận tặng cho không được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng bị cấm sang tay sổ đỏ.

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định những tình huống không được trao chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

T hứ nhất,  tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ hai,   tổ chức kinh tế chưa được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ tình huống được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba , hộ gia đình, cá nhân không trực diện sản xuất nông nghiệp không được trao chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thứ tư, hộ gia đình, cá nhân chưa được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

4 trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ trong năm 2020 - Ảnh 1.

Được biết, năm 2020 phí làm “sổ đỏ” cũng tăng mạnh. Các khoản tiền phải nạp khi làm “sổ đỏ” gồm tiểu sử từ trước dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, lịch sử từ trước dụng đất, lệ phí trước bạ căn cứ theo giá đất tại Bảng giá đất. Khi giá đất tăng thì tiền làm sổ đỏ cũng tăng theo.

Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, người dùng đất được Nhà nước giao đất, thừa nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy chế tại Luật Đất đai, được xác định trên các căn cứ: Diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất. 

Trong đó, giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy chế áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được thừa nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Như vậy, giá đất theo Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức. Khi giá đất thay đổi thì lịch sử từ trước dụng cũng sẽ thay đổi.

Theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 19/12/2019, UBND cấp tỉnh xây dựng, điều tiết Bảng giá đất tại bản địa áp dụng trong 5 năm (giai đoạn 2020 – 2024). 

Tại Hà Nội và nhiều bản địa khác, giá đất theo bảng giá đất mới đã được điều tiết tăng, ít nhất từ 10-15%. Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ theo hình thức thừa nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiểu sử từ trước dụng đất cũng tăng so với thời kì 2015 – 2019.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--