Bộ Công Thương tạm dừng bổ nhiệm Tổng giám đốc VEAM--

Bộ Công Thương vừa yêu cầu bộ phận đại diện phần nguồn chi phí Nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tạm thời chưa đưa nội dung giới thiệu ông Phan Mạnh Hà giữ chức Tổng giám đốc VEAM tại cuộc họp hội đồng quản trị. Ông Hà là người cách đây chưa lâu được bộ này bổ sung làm đại diện phần nguồn chi phí Nhà nước tại VEAM.

Lý do được bộ đưa ra, là để xác minh tin tức doanh nghiệp mà ông Hà điều hành ngày trước lỗ liên tục trong 3 năm qua và có nguy cơ mất vốn, theo phản ánh của cục phận đại diện vốn Nhà nước tại VEAM.

Trước khi được Bộ Công Thương cử làm đại diện vốn Nhà nước tại VEAM và đề cử vào chức vụ Tổng giám đốc VEAM, ông Hà làm Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội (Hameco). 

Tuy nhiên, báo cáo tài chính 3 năm mới đây của Hameco cho thấy, doanh nghiệp này lỗ liên tục từ năm 2017 đến nay. Doanh thu năm 2017 và 2018 của Hameco lần lượt là 230 và 364 tỷ đồng, thấp hơn hẳn so với vốn chủ nắm giữ 645 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sản xuất công nghiệp 200-250 tỷ đồng một năm. Với kết quả này, Hameco bị lỗ liên tiếp 3 năm qua nếu tính đúng chi phí khấu hao theo quy chế của Bộ Tài chính. 

Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại VEAM cho rằng, quy mô sản xuất và doanh số của Hameco “rất nhỏ so với một số công ty con vốn cũng rất nhỏ của VEAM”. 

Ông Phan Mạnh Hà được đào tạo chuyên ngành tài chính doanh nghiệp thương mại, theo cơ quan đại diện phần nguồn vốn Nhà nước tại VEAM “không thích hợp” với điều hành trong vai trò Tổng giám đốc VEAM với 19/23 công ty con sản xuất cơ khí, chế tác máy.. Nếu ông Hà có năng lực thực sự, trước tiên cần chứng tỏ bằng việc vực dậy ngành nghề và thương hiệu Công ty Cơ khí Hà Nội.

Hiện VEAM là một trong số doanh nghiệp ăn cần làm nên nhất của Bộ Công Thương. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2019, doanh số sau thuế của VEAM là hơn 5.151 tỷ đồng, và cả một năm 2019 khoảng 6.000 tỷ. Với gần 88,5% cổ phần đang sẵn có tại VEAM, Bộ Công Thương nhận khoảng 4.560 tỷ đồng cổ tức khi doanh nghiệp này chi trả vào đầu năm nay.

Anh Minh

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--