Bộ Kế hoạch & Đầu tư hạ dự báo tăng trưởng 2020--

Tại cuộc họp Chính phủ chiều 12/2 về đánh giá tác động dịch virus corona tới nền kinh tế, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã đưa ra kịch bản mới dự đoán tăng trưởng năm nay. 

Ở kịch bản 1, nếu dịch kiểm soát được trong quý I mức tăng GDP năm nay ở  6,25%, giảm 0,55 điểm phần trăm so với mục tiêu Chính phủ đưa ra. Trong đó, GDP quý I tăng 4,25%, quý II là 6,08%, quý III 6,92% và quý IV 6,81%.

Kịch bản 2, GDP năm 2020 dự đoán chỉ đạt 5,96% nếu dịch được kiểm soát trong quý II. Mức tăng này khá thấp và giảm 0,84 điểm phần trăm so với mục tiêu 6,8% năm nay. Ở kịch bản này, tăng trưởng quý I tăng 4,52%, quý II 5,1%, quý III là 6,7% và quý IV 6,81%.

So với hai kịch bản tăng trưởng đưa ra tại cuộc họp Chính phủ ngày 5/2, các dự báo lần này của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đều cho biết sự kém lạc quan hơn rất nhiều.

Tương ứng với cách kịch bản tăng trưởng đưa ra, lạm phát năm 2020 sẽ ở mức tăng 3,96% hoặc 4,86%. 

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhấn mạnh, này là số lượng ước tính, dự báo, còn tuỳ thuộc thực tế chính sách, điều hành của Chính phủ với nền kinh tế. Cơ quan này sẽ đều đặn cập nhật thông tin, rà soát thường xuyên phương án kịch bản, báo cáo Chính phủ.

Tại buổi họp này, Chính phủ sẽ họp bàn và đem ra các giải pháp bổ trợ doanh nghiệp nội địa đang trớ trêu vì dịch bệnh.

Anh Minh

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--