Bộ Tài chính nghiên cứu sàn giao dịch vốn cho startup – Kinh Doanh--

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho là hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước đang hiện diện nhiều rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân đến từ việc môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi, quy định về điều buôn bán chưa phù hợp, thiếu bổ trợ về cơ sở vật chất và tài chính, chưa xuất hiện hành lang pháp lý cho những sản phẩm mới…

Thủ tướng đòi hỏi các bộ ngành và địa phương tạo điều kiện thuận tiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát huy năng lực. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ chủ trì thành lập đề án xây dựng sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hướng dẫn hạch toán kế toán. Bộ Kế hoạch – Đầu tư được giao đề nghị sửa đổi Luật Đầu tư theo chiều giúp nhà đầu tư quốc tế thuận tiện trong việc thành lập, góp vốn, mua cổ phần của quỹ đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đòi hỏi thành lập thiết chế cho những ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc thực lực xuất hiện. Đối với những ngành thực lực nhưng chừng độ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế như tài chính, ngân hàng…, ông đòi hỏi xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm cho doanh nghiệp cũng có thể có thể phát triển và thí điểm sản phẩm mới.

Phương Đông

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--