Bộ Xây dựng thông tin về việc rà soát, di dời các nhà máy ra khỏi nội đô--

Thông tin về việc rà soát, di dời các công xưởng công nghiệp, các trường đại học ra khỏi khu dân cư, Bộ Xây dựng cho biết, tại một số khu vực trong những đô thị lớn, việc khống chế xây dựng nhà cao tầng còn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ quy hoạch chung…

Thông tin về những kiến nghị của cử tri trong việc rà soát, di dời các công xưởng công nghiệp, các trường đại học ra khỏi khu dân cư; cùng theo đó nhất quyết có hạn cho phép xây dựng khu cư dân trong khu vực nội đô; sử dụng đất đã di dời các nhà máy, trường đại học thành đạt trình công cộng như công viên, cây xanh…

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, tại một số khu vực trong những đô thị lớn, việc kiểm soát xây dựng nhà cao tầng không đủ chặt chẽ, chưa tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. Những có hạn này đã dẫn tới việc gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng, gây ùn tắc giao thông, gia tăng ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh.

Bộ Xây dựng thông tin về việc rà soát, di dời các nhà máy ra khỏi nội đô - Ảnh 1.

Theo Bộ Xây dựng, kiểm soát xây dựng nhà cao tầng thiếu chặt chẽ, chưa theo quy hoạch…

Để xử lý các tồn tại trên cần thiết sự phối thỏa thuận bộ giữa các Bộ ngành và UBND các địa phương. Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hoàn thiện hệ thống văn bản quy vi phạm pháp về thành lập trong công tác quản lý, triển khai thi hành theo quy hoạch.

Phối phù hợp với UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các Bộ ngành và UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng TP Hồ Chí Minh có liên quan trong công đoạn thực hiện việc di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức lập, triển khai thực hiện quy hoạch thành lập và quy hoạch đô thị.

Đồng thời, kiến nghị UBND các bản địa thi hành tổ chức lập, kiểm duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho chuyện sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và định vị sắp xếp quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời rời khỏi khu vực nội thành. Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời được cụ thể hóa trong quy hoạch được duyệt, đề nghị cơ chế chính sách thực hiện việc đầu các công trình công cộng, công viên, cây xanh các quỹ đất sau khi thực hiện di dời.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; tiếp tục hoàn thiện, nâng lên hiệu lực, hữu hiệu thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Việc thực hiện di dời các công xưởng công nghiệp, các trường đại học rời khỏi khu dân cư và sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở dạy dỗ huấn luyện trong khu vực nội đô, Bộ Xây dựng cho biết: Trên cơ sở Quy hoạch chung TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Hiện nay, các Bộ, ngành và UBND TP Hà Nội đang tích cực tiến hành thi hành Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả cụ thể, về công tác di dời cơ sở công nghiệp, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời, thành lập danh mục, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội ô và xác định lộ trình đến năm 2020 sẽ di dời tổng cộng 117 cơ sở.

Về công tác di dời cơ sở dạy dỗ đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành việc lập đề án để làm cơ sở xác định danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ sở dạy dỗ đào tạo, dạy dỗ dạy nghề luôn phải di dời. UBND TP Hà Nội đã sắp xếp 279,5 ha cho những khu trường đại học tập trung tại Hòa Lạc.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều trường đại học đã lập quy hoạch và cơ sở 2 tại các bản địa trong vùng Thủ đô Hà Nội (Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).

Cũng theo Quyết định số 130/QĐ-TTg, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, dạy dỗ nghề nghiệp được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đáp ứng cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để thành lập chung cư cao tầng sai quy hoạch như kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình đã nêu.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm và gặp khó khăn do nguồn ngân sách thi hành công tác di dời và xây dựng cơ sở mới chưa được sắp xếp và chưa hiện hữu phương án xã hội hóa; chưa thành lập cơ chế chủ trương về tài chính phù hợp để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả.

Theo Minh Thư

Carsandgirls

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--