Condotel được cấp sổ đỏ như thế nào?--

Ngày 14/2, Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường việc cấp chứng nhận quyền nắm giữ công trình xây dựng không phải nhà ở, bao gồm một số mô hình mới gồm căn hộ du ngoạn (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)… Hướng dẫn này chi tiết về chế độ, thời hạn sử dụng đất và đối với việc cấp giấy chứng nhận, là cơ sở để các bản địa cấp chứng thực pháp lý cho loại hình trên.

Về chế độ, thời hạn sử dụng đất, Bộ cho biết, theo điều 48 Luật Du lịch năm 2017, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch là cơ sở lưu trú du lịch, được phép mua bán dịch vụ và xếp vào là loại đất thương mại, dịch vụ.

Trong Luật Đất đai quy chế rõ về chế độ (Điều 153) và thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ (Điều 126). Theo đó thời hạn cho mướn đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời hạn cho mướn đất không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước coi xét gia hạn.

Về việc cấp sổ đỏ , Bộ Tài nguyên & Môi trường nêu rõ hiện đã có quy định. Theo đó, trong tình huống các dự án có công trình đủ điều kiện được chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh bất động sản, việc chứng thực quyền sở hữu (sổ đỏ) quy chế tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014 và Nghị định số 01/2017 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cũng được quy chế đầy đủ tại những văn bản nói trên. 

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đề xuất các Sở rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích, thời hạn sử dụng đất theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện cấp sổ giấy chứng thực sẽ được cấp với điều kiện không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Sau khi bùng nổ từ năm 2016, condotel, officetel từng tạo nên các cơn sốt trên thị trường. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, vấn đề pháp lý mới được đề cập đến dù trên nhiều địa phương, mặt hàng này đã được bán và vận hành sôi động.

Mãi tới cuối năm 2019, Bộ Xây dựng mới ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn điều tiết mặt hàng căn hộ du ngoạn (condotel, officetel…) với sự có mặt của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chung cư. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định tại buổi họp trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương “đã đủ điều kiện quản lý nhà chung cư”.

Tuy nhiên, hiện khung pháp lý cho những mô hình bất động sản không chỉ gây tranh cãi ở góc độ thời hạn nắm giữ và cấp chứng chỉ chứng nhận. Vấn đề vận hành, mối liên hệ giữa chủ đầu tư, chủ nắm giữ hiện nay cũng chưa xuất hiện quy định, chủ đạo là sự thỏa thuận giữa các bên được thể hiện trong thỏa thuận kinh tế, đặc biệt về vấn đề cam kết lợi nhuận. Do đó, mới đây có diễn ra trạng thái chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng phát biểu không kết thúc được cam kết doanh số 12% mỗi năm. Hàng nghìn nhà đầu tư mua căn hộ tại đây và chủ đầu tư hiện vẫn chưa kiếm được giọng nói chung.

Nguyễn Hà

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--