Coteccons giảm phân nửa lợi nhuận – Kinh Doanh--

Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh số thuần và doanh thu sau thuế lần lượt đạt 7.470 tỷ đồng và 233 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với những quý trước thì này là thời kì công ty có doanh thu cao nhất trong năm.

Luỹ kế doanh số thuần cả năm của Coteccons hơn 23.730 tỷ đồng, giảm 17% và mới kết thúc 88% kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Chênh lệch giá vốn không tương xứng với doanh thu, thêm vô đó nguồn thu từ hoạt động tài chính đi xuống là những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến 53%, chỉ hơn 710 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của Coteccons gần 16.200 tỷ đồng. Nợ thanh toán giảm mạnh so với đầu năm, còn hơn 7.700 tỷ đồng và chủ đạo là kinh phí thanh toán người bán. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ xâm xấp 1.030 tỷ đồng. Một trong những điểm tích cực doanh nghiệp đầu ngành thành lập duy trì suốt nhiều năm qua là không phát sinh vay nợ ngân hàng, do đấy chi phí tài chính không đáng kể.

Phương Đông

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--