Cục trưởng thăm Học viện Hàng không Vietjet – Kinh Doanh--
Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.Cục trưởng tham dự lớp đào tạo An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không...Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng nghìn lượt học viên, giáo viên.  Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái mô phỏng năm 2020.Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả thị trường khu vực.Tại đây, Vietjet đã thực hiện 827 khóa đào tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.

Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.Cục trưởng tham dự lớp đào tạo An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không...Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng nghìn lượt học viên, giáo viên.  Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái mô phỏng năm 2020.Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả thị trường khu vực.Tại đây, Vietjet đã thực hiện 827 khóa đào tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo tối tân đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.

Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.Cục trưởng tham dự lớp đào tạo An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không...Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng nghìn lượt học viên, giáo viên.  Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái mô phỏng năm 2020.Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả thị trường khu vực.Tại đây, Vietjet đã thực hiện 827 khóa đào tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Cục trưởng tham gia lớp huấn luyện An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hành công tác đào tạo đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không…

Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.Cục trưởng tham dự lớp đào tạo An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không...Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng nghìn lượt học viên, giáo viên.  Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái mô phỏng năm 2020.Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả thị trường khu vực.Tại đây, Vietjet đã thực hiện 827 khóa đào tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái giả lập tối tân SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng ngàn lượt học viên, giáo viên.    Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái giả lập năm 2020.

Với các thiết bị buồng lái giả lập tối tân của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho chẳng những hãng mà cả thị trường khu vực.

Ngày 15/1, Học viện Hàng không Vietjet đón Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng và đoàn công tác đến thăm cơ sở đào tạo.Lãnh đạo Cục Hàng không gửi lời chúc đầu năm, khích lệ những kết quả và bước phát triển mới của Vietjet trong năm 2019, đặc biệt là cơ sở đào tạo hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng hàng không tư nhân và khu vực.Cục trưởng tham dự lớp đào tạo An toàn cho các học viên, nghe giới thiệu về trang thiết bị hiện đại, nơi đang thực hiện công tác huấn luyện đào tạo cho phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên hàng không...Đoàn tham quan đến tổ hợp buồng lái mô phỏng hiện đại SIM, khai trương tháng 11/2018, đã khai thác huấn luyện hơn 5.000 giờ bay cho hàng nghìn lượt học viên, giáo viên.  Học viện chuẩn bị lắp đặt thêm 2 bộ thiết bị buồng lái mô phỏng năm 2020.Với các thiết bị buồng lái mô phỏng hiện đại của Airbus, Vietjet đang chủ động công tác đào tạo phi công, đáp ứng nhu cầu huấn luyện nội bộ, nâng bậc, chuyển loại cho không chỉ hãng mà cả thị trường khu vực.Tại đây, Vietjet đã thực hiện 827 khóa đào tạo phi công, bao gồm buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa đào tạo cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Tại đây, Vietjet đã thi hành 827 khóa huấn luyện phi công, kể cả buồng lái ảo cho 9.987 học viên, 592 khóa huấn luyện cho 9.339 lượt tiếp viên, 134 khóa cho 1.553 chuyên viên điều hành bay, 485 khóa cho khối kỹ thuật với 11.801 lượt kỹ sư, thợ máy trình độ cao. 

Bên cạnh buồng SIM, học viện hiện trang bị các thiết bị mô phỏng khoang hành khách, huấn luyện khuẩn nguy, hồ bơi tạo sóng với tiêu chuẩn Olympic... để phục vụ cho các hoạt động huấn luyện tiếp viên.

Bên cạnh buồng SIM, học viện hiện trang bị các thiết bị giả lập khoang hành khách, đào tạo khuẩn nguy, bể bơi tạo sóng với tiêu chuẩn Olympic… để phục vụ cho các hoạt động đào tạo tiếp viên.

Năm 2019, Học viện Hàng không Viejet cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng hồ bơi tạo sóng, các thiết bị huấn luyện hiện đại do các đối tác danh tiếng thế giới cung cấp, phối hợp vận hành.

Năm 2019, Học viện Hàng không Viejet cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng bể bơi tạo sóng, các thiết bị huấn luyện hiện đại do các đối tác danh tiếng ngoài nước cung cấp, phối hợp vận hành.

Học viện cũng là nơi đào tạo 14.381 học viên khối dịch vụ mặt đất, phục vụ cho tất cả các đầu sân bay mà hãng khai thác. Với hàng trăm đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, với gần 4.000 khóa huấn luyện trong những năm qua.

Học viện đã đào tạo 14.381 người học khối dịch vụ mặt đất, phục vụ cho mọi thứ các đầu phi trường mà hãng khai thác. Với hàng trăm đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, với gần 4.000 khóa đào tạo trong các năm qua.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương khẳng định, Học viện Hàng không thể hiện quyết tâm của Vietjet trong chiến lược phát triển bền vững, chủ động đảm bảo nguồn nhân lực, cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạo đặc biệt được phối hợp xây dựng, vận hành giữa Vietjet và tập đoàn hàng không danh tiếng thế giới Airbus. Đây là nơi đào tạo - nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng không được đầu tư hiện đại, đáp ứng bộ tiêu chuẩn châu Âu do Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu EASA chứng nhận, đáp ứng nhu cầu cho Vietjet và cả ngành hàng không trong nước và quốc tế.

Phó Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương khẳng định, Học viện Hàng không bộc lộ quyết tâm của Vietjet trong chiến lược phát triển bền vững, chủ động đảm bảo nguồn nhân lực, cam đoan nâng lên chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạo đặc biệt được kết hợp xây dựng, vận hành giữa Vietjet và tập đoàn hàng không danh tiếng toàn cầu Airbus. Đây là nơi đào tạo – nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng không được đầu tư hiện đại, đảm bảo bộ tiêu chí châu Âu do Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu EASA chứng nhận, đáp ứng nhu cầu cho Vietjet và cả ngành hàng không trong nước và quốc tế.

Phong Vân

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--