Doanh nghiệp “bất lương” lợi dụng tách thửa tràn lan, HoREA kiến nghị bỏ tách thửa đất nông nghiệp--

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề xuất coi xét bãi bỏ quy chế cho phép tách thửa đối với mỗi loại đất, không nên để bị lợi dụng nhằm thực hành phân lô bán nền tràn lan, trái pháp luật

Theo HoREA, trước năm 2019, đã có bản địa cấp phép tách thửa đất nông nghiệp, mặc dù Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 đều không quy chế về tách thửa đất nông nghiệp hoặc tách thửa các loại đất khác không phải là đất ở.

Luật Đất đai 2013 chỉ quy định tách thửa “đất ở tại nông thôn” và tách thửa “đất ở tại đô thị”, như sau: Theo khoản 2 Điều 143 về tách thửa “đất ở tại nông thôn” quy định: “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

Cũng  tại Khoản 4 Điều 144 về tách thửa “đất ở tại đô thị” quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho từng hộ gia đình, cá nhân tự thành lập nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư thành lập nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở”.

Nhưng, tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 đã bổ sung Điều 43d vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP lại quy định: “Điều 43d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với mỗi loại đất cho phù phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

Quy định này đã cấp phép tách thửa đối với “từng loại đất”, cũng có thể có thể hiểu là cấp phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp… cũng có thể dẫn đến tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp “bất lương” lợi dụng tách thửa tràn ngập và biến tướng thành đất ở, làm phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị.

Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét, bãi bỏ quy định tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc “Bổ sung Điều 43d” vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đã cấp phép tách thửa đối với từng loại đất, trong đó, có đất nông nghiệp, vì không phù phù hợp với Luật Đất đai và có thể dẫn đến hệ lụy làm gia tăng trạng thái phân lô, tách thửa tràn lan, khó kiểm soát. 

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--