Đồng Nai huỷ bỏ 580 dự án chậm triển khai 3 năm--

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa phận tỉnh đã hủy bỏ 580 dự án thuộc danh mục thi hành thu hồi đất, chuyển mục tiêu sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thay đổi hình thức đầu tư.

Nguyên nhân hủy bỏ các dự án này là vì đã quá hạn 3 năm nhưng không được triển khai thực hiện (theo quy chế của Luật Đất đai).

Trong đó, có 487/580 dự án bị bãi bỏ thuộc danh mục dự án có thực hành thu hồi đất với diện tích gần 1.800ha và 88 dự án chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích hơn 114 ha. Đây là các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại những quyết nghị vào các năm 2014, 2015, 2016 và 2017.

Đồng Nai huỷ bỏ 580 dự án chậm triển khai 3 năm  - Ảnh 1.

Ngoài ra, còn có 5 dự án với diện tích hơn 205 ha cũng bị hủy bỏ do thay đổi hình thức đầu tư. Các dự án này được HĐND tỉnh thông qua tại các quyết nghị vào các năm 2017 và 2018.

Được biết, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát, tổng hợp để trình UBND tỉnh tiếp tục hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất đối với những dự án được giao đất nhưng quá thời hạn 3 năm mà chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.            

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--