Hà Nội: Thành lập thêm nhiều xã mới sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính--

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc bố trí các đơn vị hành chánh cấp xã thuộc thành thị Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên, thành thị Hà Nội. 

Theo đó,  quận Hai Bà Trưng nhập toàn bộ 0,14 km 2  diện tích tự nhiên, 4.489 người của phường Bùi Thị Xuân và 0,01 km diện tích tự nhiên, 642 người của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Nguyễn Du. Sau khi nhập, phường Nguyễn Du có 0,52 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.399 người.

Nhập toàn bộ 0,18 km 2  diện tích tự nhiên, 5.526 người của phường Ngô Thì Nhậm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chánh trên vào phường Phạm Đình Hổ. Sau khi nhập, phường Phạm Đình Hổ có 0,48 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.611 người. Như vậy, sau khi sắp xếp, quận Hai Bà Trưng có 18 phường.

Đối với huyện Phúc Thọ, sẽ xây dựng xã Xuân Đình trên cơ sở nhập toàn bộ 4,26 km 2  diện tích tự nhiên, 3.080 người của xã Cẩm Đình và toàn bộ 4,90 km 2  diện tích tự nhiên, 5.732 người của xã Xuân Phú. Sau khi thành lập, xã Xuân Đình có 9,16 km 2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.812 người.

Cũng thuộc huyện Phúc Thọ, sẽ thành lập xã Sen Phương trên cơ sở nhập toàn bộ 2,34 km 2  diện tích tự nhiên, 1.710 người của xã Phương Độ và toàn bộ 5,55 km 2  diện tích tự nhiên, 10.042 người của xã Sen Chiểu. Sau khi thành lập, xã Sen Phương có 7,89 km 2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.752 người. Sau khi sắp xếp, huyện Phúc Thọ có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Hà Nội cũng bố trí các đơn vị hành chánh cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên. Cụ thể là xây dựng xã Nam Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 3,20 km 2  diện tích tự nhiên, 2.675 người của xã Thụy Phú và toàn bộ 3,30 km 2  diện tích tự nhiên, 5.963 người của xã Văn Nhân. Sau khi thành lập, xã Nam Tiến có 6,50 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.638 người. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thực hành tính từ lúc ngày 1/3/2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. Kể từ ngày Nghị quyết này còn có hiệu lực thi hành, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã; 579 đơn vị hành chánh cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--