HoSE sắp đón doanh nghiệp vốn hoá 2 tỷ USD – Kinh Doanh--

Giá tham chiếu phiên trước mắt của GVR là 11.570 đồng và biên độ +/- 20%. Vốn hoá thị trường tính theo giá tham chiếu vào khoảng 46.280 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD.

GVR được chấp thuận niêm yết từ 30/12/2019, dù không lâu trước đó, ban chỉ đạo tập đoàn thông báo gia hạn chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang HoSE vì “một số lý do khách quan về thủ tục”.

Cổ phiếu này đăng ký giao dịch lần thứ nhất trên thị trường UPCoM vào tháng 3/2018. Tập đoàn dự kiến chuyển sàn ngay trong năm và mở room khối ngoại để thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên, thực tế đến giữa tháng 6/2019, HNX mới chấp thuận niêm yết bổ sung 3,87 tỷ cổ phiếu.

Theo bản cáo bạch niêm yết công bố đầu năm, nhà đầu tư nội địa đang nắm 99,35% vốn GVR. Trong đó, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ 96,77%.

Tổng gia tài của tập đoàn đến cuối năm 2019 hơn 78.170 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm ngoái lần lượt đạt 20.070 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng. Phần lớn tiêu chí tài chính chưa đạt hy vọng vì giá mủ cao su thị trường thấp hơn giá trung bình năm ngoái, nhiều khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh thủ tục đất và giá gỗ cũng giảm khi chịu cạnh tranh từ nguồn hàng ngoại.

Phương Đông

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--