KIDO tăng lãi đột biến – Kinh Doanh--

Tập đoàn KIDO vừa cho biết, doanh số thuần cả năm 2019 đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018. Tuy nhiên, doanh số gộp năm nay tăng 26% và biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 17% lên 22,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, doanh số trước thuế đạt 281 tỷ đồng, tăng 59,6%.

Trong các nhóm ngành mà doanh nghiệp này kinh doanh, ngành kem đang tăng 10%, đặc biệt phân khúc cao cấp có nhiều bứt phá. Sở dĩ lợi nhuận tăng ở mức 2 số lượng là nhờ cắt giảm chi phí sản xuất trong dịp thấp điểm, biên doanh thu gộp của ngành kem tăng từ 52,9% lên 58,6%.

Với dầu ăn, doanh số thuần của phân khúc dầu chuyên biệt tăng 24,6% và nhóm hàng cấp cao tăng 16,9%. Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng 12,8% lên 16,0%. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 282 tỷ đồng, tăng 59,6% và doanh thu sau thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIDO cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển các sản phẩm cao cấp cùng theo đó đầu tư vào đa dạng hóa sản phẩm để đảm bảo nhu cầu đa dạng hóa ngày càng cao của khách hàng. Với ngành kem, doanh nghiệp đang lên kế hoạch hướng ra thị trường quốc tế.

Hồng Châu

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--