Kiểm kê quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tp.HCM--

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong phát hành kế hoạch khẩn về kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, thực hành theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Thường trực Thành ủy Tp.HCM.

Chủ tịch TP đòi hỏi việc kiểm kê, rà soát và đánh giá thực trạng, hiệu quả quản lý, sử dụng đối với quỹ nhà, đất thuộc nắm giữ nhà nước trên địa phận TPHCM phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khẩn trương. Và báo cáo về các sở trước ngày 29-2; các sở báo cáo trình UBND Tp.HCM trước ngày 30/4.

Theo kế hoạch, mục tiêu việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc nắm giữ chính phủ là định vị số lượng, loại hình, diện tích, vị trí, hồ sơ pháp lý, chủ thể quản lý, mục tiêu và thực trạng sử dụng đối với nhà, đất đang tạm quản lý, quản lý, sử dụng (cho thuê, liên doanh, liên kết…) của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa phận Tp.HCM.

Đồng thời, đáp ứng các cơ sở nhà, đất được dùng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; kịp lúc sắp xếp, xử lý đối với những cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không có hiệu quả; thu hồi, xác lập nắm giữ chính phủ các mặt bằng bỏ trống, nhà, đất có xuất xứ sở hữu chính phủ đang bị chiếm dụng.

Đối tượng kiểm kê, rà soát là các cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được xây dựng theo quy định của pháp luật về hội; doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do chính phủ sở hữu trên 50% vốn điều lệ; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng, chiếm dụng nhà, đất có xuất xứ thuộc nắm giữ nhà nước, chưa được xác lập sở hữu nhà nước.

Phạm vi kiểm kê, rà soát gồm: đất, nhà, công trình và các gia sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP từ năm 2002 đến ngày 31/12/2019 do cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thuộc đổi tượng thực hiện sắp xếp lại, giải quyết theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; nhà, đất được quản lý theo quy chế tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, mốc thời điểm kiểm kê từ ngày 6/6/2013 đến ngày 31/12/2019; nhà, đất có nguồn gốc thuộc về nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng, chiếm dụng, chưa được xác lập nắm giữ nhà nước; đất thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý (đất trống, đất dôi dư sau bồi thường giải tỏa của các dự án) nhưng chưa kê khai, xác lập quản lý nhà nước trên địa bàn Tp.HCM.

Chủ tịch TP cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM rà soát và báo cáo đề nghị UBND TPHCM biện pháp thu hồi đối với những dự án chậm triển khai, hoặc không tiến hành thực hiện theo quy định của nước pháp luật.

Hạ Vy

Theo Nhịp Sống Việt

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--