Lợi nhuận BIDV 2019 đạt gần 10.800 tỷ đồng, tạm xếp sau VietinBank--

Theo số lượng mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố, doanh thu của nhà băng tăng gần 14% so với 2018, vượt gần 5% so với kế hoạch. Các công ty, liên doanh, liên kết góp sức 589 tỷ đồng doanh thu trước thuế. Tỷ lệ lợi nhuận trên gia tài (ROA) đạt 0,61% và lợi nhuận trên vốn chủ nắm giữ (ROE) đạt trên 15%.

Kết thúc 2019, tổng tài sản của BIDV đạt gần 1,46 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối 2018. Dư nợ tín dụng đạt gần 1,1 triệu tỷ, tăng trưởng hơn 12%, chiếm 13,4% thị phần tín dụng toàn ngành. Tổng dư nợ đối với những lĩnh vực ưu tiên trên 60% tổng dư nợ. Dư nợ bán lẻ chiếm tỷ trọng 34%, tương đương 374.526 tỷ, tăng trưởng gần 22%. Tổng nguồn ngân sách kêu gọi năm 2019 đạt hơn 1,3 triệu đồng, tăng 12%. Trong đó, kêu gọi vốn tổ chức, dân sinh đạt gần 1,17 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 13%.

Năm 2020, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 14,5%, tín dụng tăng khoảng 13%. Mục tiêu doanh số trước thuế hợp nhất đạt 12.600 tỷ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ nợ xấu khống chế thấp hơn 1,6%. 

Quỳnh Trang

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--