Năm 2019, cả nước mới hoàn thành 9 dự án nhà ở xã hội--

Bộ Xây dựng vừa cho biết, năm 2019, toàn quốc mới có 9 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) hoàn thành. Như vậy, mục đích NƠXH chưa đạt đòi hỏi theo Chiến lược nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.

Theo hoạch toán của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 1/2020 trên địa phận toàn nước đã kết thúc 207 dự án NƠXH, quy mô xây dựng khoảng hơn 85.810 căn, với tổng diện tích hơn 4.290.500 m2; đang tiếp tục triển khai 220 dự án với quy mô thành lập khoảng 179.640 căn, tổng diện tích khoảng 8.982.000 m2.

Riêng trong năm 2019, Bộ đã kết thúc 9 dự án NƠXH dành riêng cho người thu nhập thấp, quy mô khoảng 4.110 căn hộ, tổng diện tích sàn thành lập khoảng 205.500 m2

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, kết quả này chưa đạt yêu cầu đặt ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đạt khoảng 34,3% so với mục đích đã đề ra trong Chiến lược phấn đấu đến năm 2020 là thành lập 12.500.000 m2 nhà ở xã hội).

Bộ Xây dựng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có báo cáo về tình hình quy hoạch và khai thác sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển NƠXH.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo UBND các tỉnh, phố xá quan tâm, lãnh đạo phát triển NƠXH; sử dụng đúng khoản tiền các chủ đầu tư nộp tương đương giá trị quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; giao Bộ Xây dựng thanh tra, kiểm tra và giải quyết nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện đúng theo quy định; sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý NƠXH.

Mới đây, theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến hết năm 2018 kết quả thực hiện mục đích phát triển NƠXH của Thành phố Hà Nội chỉ đạt 14% kế hoạch đề ra theo các quyết định, không đủ hơn 4.7 triệu m2 nhà ở. Kết quả kiểm toán chỉ rõ, đa số các dự án NƠXH theo danh mục dự kiến hoàn thành trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 đều chậm tiến trình hoàn thành, một số dự án chưa có thông tin tiến trình dự án hoặc không thi hành dự án được tịch thu bàn giao đất lại cho thành phố.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước cho biết, có 3 dự án NƠXH đã được chấp thuận chuyển mục tiêu đầu tư sang nhà ở thương mại trái quy chế (gồm Dự án NƠXH tại ô đất quy hoạch C.6/NO12, phường Giang Biên, quận Long Biên; Dự án khu đô thị NƠXH Đại Áng; Dự án NƠXH tại dự án Khu chức năng đô thị Đại Mỗ giai đoạn 1 phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Kiểm toán cũng chỉ ra, có 8 dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không xác định việc trích nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% (dự án CT1 Phú Lợi; dự án CT3 Việt Hưng; dự án tại E.2/N07 Bồ Đề- Long Biên; dư án N023 Thượng Thanh-Long Biên…).

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--