Năm 2020, lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu?--

Mức lãi suất của các ngân hàng áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay bổ trợ nhà ở là 5%/năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Năm 2020, lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu? - 1

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2020 là 5%

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay bổ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thực hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc NHNN.

Như vậy, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các NHTM năm 2020 vẫn được không thay đổi như mức áp dụng trong năm 2019.

Theo Thông tư 11 của NHNN quy định về đối tượng vay mua nhà gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua căn hộ ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định tại Thông tư số 7 của Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án thành lập nhà ở xã hội, doanh nghiêp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kì.

Còn theo Thông tư 32, đối tượng vay vốn gồm cán bộ công chức, viên chức, đội quân vũ khí và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở ở xã hội và thuê, mua nhà ở ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng/m2;Cán bộ công chức, viên chức, đội quân vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, lúc mua nhà ở ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư thành lập khu đô thị trên địa phận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị thỏa thuận buôn bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1.050.000.000 đồng;

Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc thành lập mới nhà ở xã hội phù phù hợp với quy chế của nước pháp luật để cho thuê, cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại nhiều khu công nghiệp…

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/nam-2020-lai-suat-cho-vay-mua-nha-bao-nhieu-post328450.info Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/nam-2020-lai-suat-cho-vay-mua-nha-bao-nhieu-post328450.info

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--