OCB vào Top 100 công ty đại chúng lớn nhất – Kinh Doanh--

Danh sách này được chọn lọc thông qua đánh giá quy mô doanh nghiệp trên bốn tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng gia sản và giá trị vốn hóa. Vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết chốt mức giá đóng cửa ngày 13/12/2019. Trong khi vốn hóa doanh nghiệp chưa niêm yết xác định bằng phương pháp lấy số cổ phần nhân với hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (tỷ số P/E) trung bình của các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành. Ngoài ra, hội đồng nghiệp vụ còn chấm điểm các doanh nghiệp trên bốn tiêu chí tài chính, tổng điểm cuối cùng định vị địa thế thứ hạng của các công ty trong danh sách.

Phần lớn đơn vị trong bản kê là công ty đầu ngành hoặc đã xác lập ưu thế cạnh tranh trong ngành, được phân theo từng nhóm lĩnh vực. Danh sách có sự tính toán định lượng của công ty Chứng khoán Bản Việt.

Trong nhóm ngành tài chính, OCB là một trong những ngân hàng được đánh giá cao dựa trên số liệu về tổng doanh thu, lợi nhuận, tổng gia sản và giá trị vốn hóa theo báo cáo tài chính kiểm toán thường niên gần nhất.

Năm 2018, ngân hàng ghi nhận doanh số trước thuế đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 115,5% so với 2017, vượt 10% so với kế hoạch, tổng gia sản đạt 99.964 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa 22.896 tỷ đồng. Tính đến 31/9/2019, lợi nhuận trước thuế 1.943 tỷ đồng, tổng doanh số thuần ghi nhận 4.368 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2018, tổng gia tài đạt 106.413 tỷ đồng.

OCB THUỘC TOP 100 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LỚN NHẤT (Chị Hà edit giúp em ạ)

OCB đang tiến hành nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng dịp năm mới. 

“Trong những năm qua, OCB luôn được ghi nhận là ngân hàng tăng trưởng bền vững ba năm liền”, đại diện ngân hàng cho biết. 

Theo đó, định hướng chiến lược của ngân hàng sẽ tập trung nguồn lực, mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro. Đồng thời tiếp tục duy trì vận tốc tăng trưởng gấp đôi bình quân của ngành trong nhiều năm liền. Ngoài ra, ngân hàng luôn duy trì tỷ suất chi phí hoạt động trên lợi nhuận (CIR) dưới 40%, nằm ở trong group các ngân hàng có sự kiểm soát chi phí hoạt động ổn định trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhà băng còn triển khai cải tiến hệ thống ứng dụng, hạ tầng công nghệ và bảo mật. Thành quả này góp phần đưa đơn vị vào nhóm ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước thừa nhận hoàn tất triển khai thành đạt hạng mục quản lý không may theo chỉ tiêu nước ngoài Basel II vào tháng 12/2018.

Hà Thanh

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--