Phạt công ty chứng khoán cho khách hàng không đủ tiền đặt lệnh--

Công ty cổ phần Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã: VIG) vừa công bố quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực từ cuối tháng 12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổng số chi phí doanh nghiệp này bị phạt cho những lỗi phạm luật là 275 triệu đồng.

Cụ thể, VIG cho 1 số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản của họ còn thiếu tiền. Sự việc này xảy ra nhiều đợt trong năm 2017 và 2018, nhưng sau đó công ty đã ngăn chặn và giảm bớt hậu quả. 

VIG còn sắp xếp chuyên viên không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tên vào một số hợp đồng mở tài khoản của khách. Công ty cũng còn thiếu người hành nghề chứng khoán ít nhất và ban bố trễ hạn báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ suất tài chính…

VIG được thành lập năm 2008, đặt trụ sở tại TP HCM và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ cuối năm 2009. Báo cáo tài chính gần nhất cho thấy lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 chưa đến 3 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu xấp xỉ 356 tỷ đồng và lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 146 tỷ đồng.

Phương Đông

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--