Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sân bay tầm nhìn đến 2050--

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 4-3-2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch toàn trang phát triển hệ thống cảng hàng không, phi trường cả nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, một trong những nội dung chủ đạo của nhiệm vụ lập quy hoạch là phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và đánh giá hiện trạng, thực trạng hệ thống cảng hàng không, trường bay toàn quốc, sự phân bổ các cảng hàng không, trường bay trên toàn quốc; cùng theo đó rà soát, đánh giá tình hình thực hành quy hoạch thời kỳ trước (bao gồm cả Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg).

Bên cạnh đó, nghiên cứu phương pháp dự báo về vận chuyển hàng không theo chiều dẫn của Hiệp hội vận tải hàng không nước ngoài (IATA), Tổ chức hàng không gia dụng nước ngoài (ICAO) hoặc tham khảo hiểu biết các nước hiện đại trên thế giới. Từ đó dự đoán xu thế phát triển, xác định nhu cầu và yêu cầu về vận chuyển hàng không dân dụng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phát triển kinh tế vùng, địa phương và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cảng hàng không, trường bay toàn nước trong thời kỳ quy hoạch.

Đánh giá về mối liên kết của hệ thống cảng hàng không, trường bay cả nước trong nghề hàng không dân dụng, liên kết vùng; đánh giá tính đồng bộ của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, phi trường toàn nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các phương thức vận tải khách như đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải…

Xây dựng phương án toàn trang phát triển hệ thống cảng hàng không, trường bay cả nước cho dù là các nội dung: Xác định quy mô, mạng đường bay khai thác của hệ thống cảng hàng không sân bay; định vị quy hoạch phát triển đối với từng cảng hàng không, trường bay bao gồm: loại hình, vai trò, vị trí, quy mô (bao gồm cả việc xác định các cảng hàng không chính, trung chuyển của Việt Nam);

Dự báo các trục đường bay dự kiến khai thác trong mạng cảng hàng không, nhất là các cảng hàng không hiện diện lớn như: Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Long Thành… để có định hướng dự trữ đất đai phục vụ phát triển (dự trữ xây dựng thêm đường cất hạ cánh và các công trình dịch vụ) hoặc nghiên cứu bổ sung cảng hàng không, trường bay mới.

Nghiên cứu, rà soát đề nghị phát triển các trung tâm đào tạo phi công tại cảng hàng không, sân bay; nghiên cứu, rà soát đề nghị phát triển hàng không chung; nghiên cứu, rà soát phát triển đô thị cảng hàng không có tiềm năng; nhu cầu sử dụng đất, ước toán chi phí đầu tư. Rà soát, cập nhật kết quả các nghiên cứu, quy hoạch các cảng hàng không đã hoặc đang được nghiên cứu, quy hoạch trong thời kì đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 như cảng hàng không, sân bay nước ngoài Nội Bài…

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--