Quảng Bình tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư bất động sản--

Nhiều nhà đầu tư bất động sản đã kiến nghị lên giới chức tỉnh Quảng Bình nhằm tìm cách tháo gỡ vướng mắc. Trước tình hình này, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang đã có buổi đối thoại và đem ra nhiều kết luận.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch Thường trực – sau buổi đối thoại với những nhà đầu tư dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Quang, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư quan tâm thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo nhiều khu nhà ở, khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đảm bảo nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, xúc tiến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước có những quy chế mới nên dẫn đến việc tiến hành thực hành một số thủ tục, giấy tờ pháp lý phải thi hành theo đúng quy chế nên còn một số khó khăn, vướng mắc.

Để kịp lúc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến trình thực hành dự án, phục vụ mục đích phát triển kinh tế – xã hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành quản lý, nhằm rút ngắn thời gian thi hành dự án.

Về chi phí thi hành lập quy hoạch, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị; ông Quang giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí chi phí trong dự toán ngân sách bản địa hàng năm để thực hiện; tình huống khó khăn về nguồn vốn, giao Sở Tài chính tư vấn văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin chính sách sử dụng nguồn ngân sách Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ huy tỉnh Quảng Bình đòi hỏi UBND các huyện, thị xã, phố xá nơi có dự án chỉ huy quyết liệt các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc của dự án.

Sở Xây dựng trong qui trình triển khai lập quy hoạch chi tiết nhiều khu nhà ở thương mại, khu đô thị nghiên cứu quy hoạch quỹ đất để bố trí tái định cư cho những hộ dân khi có nhu cầu.

Về phía các nhà đầu tư, giới chức tỉnh Quảng Bình cũng đòi hỏi kết hợp chặt chẽ với những sở, ngành, bản địa trong công đoạn thi hành dự án.

Các dự án đã kết thúc hồ sơ, thủ tục pháp lý cần phải tập trung đẩy nhanh tiến trình thi công, xong xuôi đúng tiến độ. Đối với những nhà đầu tư chưa xong xuôi hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án cần khẩn trương làm việc với những sở, ngành có liên quan để kịp lúc tháo gỡ vướng mắc, sớm kết thúc hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ về quy chế chi tiết thực hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có hiệu lực từ ngày 20.4.2020) và tình hình thực tế, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng rà soát, tư vấn UBND tỉnh chỉ huy xử lý khó khắn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong công đoạn thực hiện dự án trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng phải đáp ứng theo như đúng quy chế của pháp luật.

Theo Lê Đình Dũng

Một toàn cầu

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--