Tình trạng nợ của Tổng công ty Sông Đà--

Bộ Tài chính cho thấy tổng doanh thu năm 2018 của công ty mẹ đạt 1.814 tỷ đồng, giảm 860 tỷ đồng so với năm 2017, giảm 32%. Lợi nhuận kế toán sau thuế chỉ đạt 22,4 tỷ đồng, giảm 145 tỷ đồng so với năm 2017, tức sụt gần 87%.

Còn kết quả hợp nhất cho biết doanh số và lợi nhuận của Sông Đà cũng giảm mạnh. Doanh thu đạt 6.300 tỷ đồng, giảm gần 3.400 tỷ đồng so với 2017. Lợi nhuận kế toán sau thuế cũng chỉ đạt hơn 333 tỷ đồng, giảm 40%.

“Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ chưa tương xứng với nguồn lực của tổng công ty”, Bộ Tài chính đánh giá. 

Chưa kể, đến cuối năm 2019, nợ thanh toán của Sông Đà là 11.135 tỷ đồng, nợ phải thu cũng lên tới 8.000 tỷ. Công nợ của công ty mẹ chủ đạo liên quan đến các khoản phải thu và phải trả với các công ty con và liên kết. Do vậy, mặc dầu các chỉ số cho thấy công ty mẹ – tổng công ty có khả năng phải trả các số chi phí nợ đến hạn nhưng Bộ Tài chính đánh giá vẫn tiềm ẩn nhiều không may nếu các công ty con, liên kết gặp khó khăn, không có khả năng trả.

Tình trạng nợ phải trả tại Tổng công ty Sông Đà nối dài suốt 3 năm nay vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Từ năm 2016, trong phương án cổ phần hóa được phê duyệt, các cơ quan liên quan đã cảnh báo về tình hình nợ và hữu hiệu kinh doanh. 

Chia sẻ với ngày 6/1, đại diện tổng công ty công nhận kết quả mua bán không phải như hy vọng vài ba năm mới đây do khó khăn trong việc ký thêm các hợp đồng tiến hành dự án mới. Đó cũng là nguyên nhân khiến tình hình công nợ không được cải thiện trong vài ba năm qua. Về khoản nợ, vị này cũng cho biết này là một phần hiện diện của giai đoạn trước, nối dài từ năm 2010-2012 khi doanh nghiệp này hoạt động dưới mô hình tập đoàn. 

Trong báo cáo của Bộ Tài chính, bộ phận quản lý cũng chỉ ra một số khoản đầu tư bị lỗ hoặc mất vốn như Công ty cổ phần Sông Đà 3, Công ty Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà, Công ty Sông Đà 12. Cao su Phú Riềng Kratie…  Một số khoản đầu tư không đem lại cổ tức, doanh số với tổng giá trị đầu tư là hơn 3.500 tỷ đồng như Công ty Thủy điện Nậm Chiến, Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà, Công ty Điện Việt Lào…

Riêng Công ty Điện Việt Lào có dự án thủy điện Xekaman 3 vẫn tiếp tục bị dừng do gặp sự cố từ tháng 12/2016. Hệ số nợ thanh toán trên vốn chủ nắm giữ là 3,75 lần, trong đó vay và nợ thuê tài chính là hơn 9.500 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nợ phải trả. Cơ quan này đánh giá Công ty Điện Việt Lào đang gặp nhiều khó khăn, sức ép về tài chính, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tổng công ty Sông Đà chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 6/4/2018. Tuy nhiên, trước đó, phiên đấu giá cổ phần doanh nghiệp bị gọi là thất bại khi sau nhiều đợt chào bán cũng đạt tỷ lệ giao dịch thành công thấp, chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, ế tới 99,6%. Do đó, hiện Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 99% cổ phần tại Sông Đà. 

Nguyễn Hà

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--