TP HCM chấn chỉnh quản lý nhà đất công sản--

UBND TP HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đánh giá thực trạng, nguyên nhân xảy ra tình huống vi phạm quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà đất và gia tài gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, thời kì từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành; báo cáo kết quả trong quý 1/2020.

Thành phố cũng giao Sở Tư pháp tuyên truyền, nâng lên ý thức chấp hành luật pháp của cán bộ, công chức thực thi công vụ trên các lĩnh vực nói chung, nhất là lĩnh vực nhà đất công sản. Sở Tài chính phối hợp với Sở TN-MT thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá trên địa phận Thành phố thời kì 2016-2019 để xử lý, khắc phục những vi phạm.

Các đơn vị liên quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quản lý để tự rà soát, kiểm kê, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót; đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà đất công sản; tăng cường các giải pháp phòng ngừa vi phạm luật pháp trong ngành quản lý, sử dụng nhà đất công sản.

Theo Chánh Yên

Báo Pháp luật

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--