TPHCM: Đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách trong đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng--

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin nhằm lập bản kê đề xuất cấm chỉ định thầu đối với những chủ thầu thi công, tham vấn thành lập không đáp ứng năng lực….

Đặc biệt, TPHCM lưu ý những doanh nghiệp có lịch sử gây chậm trễ tiến trình thi hành do lỗi khinh suất của nhà thầu đối với nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách (trên 3 dự án); nâng cấp hệ thống tin tức nghiệp vụ nhằm hỗ trợ chủ đầu tư cập nhật thông tin dự án lên hệ thống hiệu quả, khỏi bị nghẽn mạng, chập chờn trong quá trình nhập dữ liệu; 

Nâng cấp, xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ (hệ thống thông tin dự án sử dụng vốn nhà nước) hỗ trợ các đơn vị, bản địa tự trích xuất tất cả những tin tức dự án của địa phương, đơn vị; nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống thông tin chuyên môn để đáp ứng nhu cầu thực hiện phân quyền cho các cơ quan chủ quản, cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư trong việc theo dấu báo cáo quan sát của các chủ đầu tư, chủ chương trình, chủ dự án.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ bổ sung nội dung báo cáo về danh mục các dự án dự kiến sẽ kiểm tra, đánh giá trong kỳ tiếp theo vào hệ thống thông tin kỹ năng để các chủ đầu tư báo cáo các nội dung, số liệu; ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 2/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư hoặc chỉ dẫn việc định vị mức kinh phí giám sát, đánh giá đầu tư; 

Tổ chức thêm các khóa đào tạo về công tác quản lý dự án để các chủ đầu tư và các bộ phận quản lý nhà nước về đầu tư nâng cao năng lực quản lý điều hành dự án; xây dựng dự thảo Luật PPP theo hướng cấp phép nhà đầu tư được tự đề xuất giá sử dụng dịch vụ với phương châm “lời ăn lỗ chịu”, ngân sách TPHCM không cấp bù trong tình huống dự án thua lỗ; bổ sung 1 tình huống phải thi hành cấp thủ tục chứng thực đăng ký đầu tư là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc độ rộng điều tiết của Luật Kinh doanh bất động sản nhằm tăng cường công tác quản lý đối với những dự án có sử dụng đất cũng như thống nhất với quy chế của Luật buôn bán bất động sản về thủ tục việc chuyển nhượng dự án bất động sản.

Ngoài ra, Bộ cũng luôn phải quy chế việc nhà đầu tư nước ngoài sau khi xây dựng tổ chức kinh tế và đã được cấp thủ tục chứng thực đăng ký doanh nghiệp thì liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, tin tức về nhà đầu tư ghi nhận tại giấy chứng thực đăng ký đầu tư sẽ là tin tức của tổ chức kinh tế vừa được cấp chứng chỉ chứng thực đăng ký doanh nghiệp…

Đối với việc chuyển tiếp cho những tình huống dự án được chấp thuận chủ trương trước thời điểm Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực, TP đề nghị quy chế thêm điều kiện chuyển tiếp, cho phép nhà đầu tư tiếp tục hoàn thành 100% việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở tự thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất để làm cơ sở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ trợ TPHCM trong việc vận động nguồn chi phí ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho những dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường có quy mô đầu tư lớn như: dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TPHCM (lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên), dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ray đô thị số 3a, tuyến Bên Thành – Bến xe Miền Tây.

Nam Phong

Theo Báo dân sinh

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--