TPHCM được thí điểm rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường--

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để tinh giảm thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có tịch thu đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi; hệ số điều tiết giá đất phát hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy quan điểm người dân có đất thu hồi, chẳng cần là giá đất cụ thể của loại đất tịch thu tại thời điểm quyết định tịch thu đất.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định tịch thu đất theo quy chế tại khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai 2013.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm ban hành quy định kết hợp thi hành trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa phận Thành phố, đáp ứng công khai, sáng tỏ nhằm tinh giảm thời gian thực hiện.

Được biết, trước đấy UBND TPHCM đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung trong cơ chế, quy trình “đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có tịch thu đất trên địa bàn TPHCM chưa hiện hữu trong quy chế của nước pháp luật và không thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị chấp thuận cho TPHCM chủ động ban hành hệ số điều tiết giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hàng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho những người dân đồng thuận cũng như ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho những cơ quan, tổ chức chính phủ thực hiện công khai, minh bạch;

Hướng dẫn TPHCM về nội dung và trình tự thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi hành dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng nhất trí trên cả nước và chỉ dẫn xử lý đối với những dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt trước khi có Luật Đầu tư công.

UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho UBND TPHCM phê duyệt Khung chủ trương cho cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài (ODA) chỉ thi hành thu hồi đất trên địa phận TPHCM; chỉ dẫn thực hành thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia tài công.

Dự kiến, cơ chế, quy trình “đặc thù” tinh giảm thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa phận TPHCM được xác định trong 3 khung thời gian sau:

Tối đa là 240 ngày tính từ lúc ngày phát hành thông báo thu hồi đất để hoàn thành việc ban hành 5 loại quyết định trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tối đa là 1 tháng kể từ ngày ban hành hình định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kết thúc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tối đa là xong xuôi việc tịch thu đất và bàn giao mặt bằng để thi hành dự án: nếu 100% người dân đồng thuận chấp hành bàn giao mặt bằng thì sớm đặc biệt là một tháng tính từ lúc ngày kết thúc việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị tịch thu đất; nếu có dưới 5 trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tịch thu đất thì sớm nhất là 60 ngày và muộn nhất là 120 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Nếu có trên 5 tình huống phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tịch thu đất thì sớm đặc biệt là 120 ngày và chậm nhất là 180 ngày làm việc tính từ lúc ngày hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.Đối với các dự án sử dụng nguồn chi phí ODA thì phải tính thêm quỹ thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--