VietinBank báo lãi gần 11.500 tỷ đồng – Kinh Doanh--

Tính đến cuối 2019, tín dụng tăng trưởng 7,2% so với cuối 2018. Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Lê Đức Thọ cho biết, do chưa tăng được vốn như kế hoạch nên ngân hàng phải điều tiết vận tốc tăng trưởng phù hợp, chuyển tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng tăng thu nhập ngoài lãi, từ bán riêng lẻ sang bán theo chuỗi liên kết, bán chéo. Tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng lợi nhuận hoạt động.

Với vận tốc tăng thu thuần dịch vụ tới 43%, VietinBank nằm ở trong nhóm ngân hàng có tăng trưởng thu nhập dịch vụ mau nhất theo báo cáo của Công ty chứng khoán Rồng Việt.

Tính đến hết 2019, tổng gia tài hợp nhất của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ, tăng 6,5%. Dư nợ 952.000 tỷ, tăng 7,2%. Nguồn vốn ước đạt 892.000 tỷ, tăng 5%. Huy động không kỳ hạn 143.000 tỷ, tỷ suất CASA tăng so với 2018.

Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%, giảm so với mức 1,59% vào cuối năm 2018. Số dư dự trữ trên nợ xấu đạt trên 120%. Trong năm 2019, VietinBank trích lập dự trữ tăng gấp hai lần so với 2018. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 37%, thấp hơn so với năm 2018.  Hiệu quả sinh lời được cải thiện, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tăng từ 2,6% vào cuối 2018 lên 2,8%. Trong tình huống được tăng vốn trong năm 2020, ngân hàng sẽ điều tiết tăng trưởng tín dụng cao hơn.

2020 – năm cuối ngân hàng cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, ông Lê Đức Thọ cho thấy sẽ đặt mục đích tổng gia tài tăng trưởng 6-8%, tín dụng tăng 8-10%, nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 10%.

Trước đó, ông Lê Đức Thọ cho biết Chính phủ đã có chủ trương cấp phép các ngân hàng được phép giữ lại doanh số tăng vốn, tuy vậy nguồn tăng vốn từ doanh thu giữ lại theo tính toán chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu tăng trưởng cần có của VietinBank. Nên sau khi được phê duyệt được tăng vốn bằng giữ lại lợi nhuận, VietinBank sẽ cực kỳ cần được bộ phận quản lý phê duyệt thêm các phương án tăng vốn tiếp theo.

Quỳnh Trang

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí bất động sản: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--